Vårt miljöarbete – hållbar utveckling

Som fastighetsägare och hyresvärd har vi på Hibab ett långsiktigt ansvar för att begränsa miljöpåverkan från våra fastigheter. Vårt mål är att fortsatta miljöcertifiera ny- och ombyggnadsbyggnadsprojekt samt öka antalet miljöcertifieringar i befintligt fastighetsbestånd. Vi erbjuder våra hyresgäster ”grönt hyreskontrakt”.

Förutsättningarna för hållbar utveckling är god kunskap och engagemang hos företagsledningen och medarbetarna med en ambition om att vara nyfikna, lyhörda och intresserade av att inhämta kunskap inom miljöområdet.

I enlighet med vår Hållbarhetspolicy arbetar vi ständigt med förbättringar och insatser som kan bidra till en minskad miljöpåverkan. Här följer några exempel;

 • 2022 – Stjärnfallet 1 certifieras enligt Miljöbyggnad iDrift SILVER
 • 2022 – en publik laddstation installeras vid Trädhuset på Hovdala
 • 2022 – en volymmängdsmätt miljöstation installeras på Norra Station.
 • 2021 – en solcellsanläggning installeras på Hus M4. Den beräknas producera ca 55 000 kWh/år.
 • 2021 – Hus M4 på Norra Station certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
 • 2020 – 2/3 delar av koncernens upplåning är finansierade med Gröna lån till hållbara investeringar.
 • 2020 – Certifieringen av Hus M6 och Byggaren 3 verifieras enligt Miljöbyggnad SILVER respektive Green Building.
 • 2019 – Byggaren 3 certifieras enligt Green Building.
 • 2018 – en laddstolpe installeras på Byggaren 3 i samarbete med hyresgästen Eolus Vind AB. Vi installerade även en solcellsanläggning som beräknas producera 32 000 kWh/år.
 • 2017 – Hus M6 på Norra Station certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
 • 2017 – efter ett års renovering står Havremagasinet klart för nya hyresgäster och vårt uppdrag är slutfört – att bevara huset och göra miljön levande igen! Läs om husets historia i ”Havremagasinet – en väl bevarad historia”.
 • 2017 – utbyggnaden av solcellsanläggingen på Stjärnfallet slutförs, nu kommer här produceras ca 100 000 kWh/år.
 • 2016 – Mölleröd naturområde, en del av Helge åns avrinningsområde, blir Sveriges tredje Model Forest område. Läs pressmeddelandet.
 • 2015 – görs en energikartläggning enligt Totalmetodiken på Tanken 9.
 • 2015 – certifierar Hibab kommunens första miljöbyggnad, Stralsunds förskola, enligt Miljöbyggnad BRONS.
 • 2014 – tecknar Hibab kommunens första ”gröna hyreskontrakt” med PostNord Logistic.
 • 2014 – en ansökan om certifiering till Miljöbyggnad, klass brons görs för Naturförskolan Stralsund.
 • 2013 – blir Hibab fullvärdig medlem i SGBC, Sweden Green Building Council.
 • 2013 – på Stjärnfallet installeras en solcellsanläggning på 6.500 kWh, vilket motsvarar fastighetens förbrukning av fastighetsel.
 • 2012 – är all köpt el, grön el som är producerad av vattenkraft. Hibabs förbrukning av Grön el innebär en minskad miljöpåverkan av koldioxidutsläppen med 20 ton per månad.
 • 2010 – löpande omförhandla villkor i samtliga hyreskontrakt till kallhyra.
 • 2008 – är all vår skog certifierad enligt FSC® C015573 och PEFC™ inom Hovdala / Mölleröd naturområde där bolaget bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk.
 • 2007 – är alla fastigheter oberoende av fossila bränslen för uppvärmning.

Mer energi för framtiden

I november 2012 investerade vi i vår första solcellsanläggning på vårt företagshotell på Stjärnfallsvägen 1. Anläggningen bestod av 30 solcellsmoduler från GermanSolar. Den producerade drygt 6 500 kWh/år, vilket motsvarade fastighetens årsförbrukning av fastighetsel, d.v.s. ytterbelysning och driftsel.

2016 byggde vi ut anläggningen med ytterligare 373 paneler. Tillsammans producerar de nu ca 100 000 kWh/år vilket i första hand går till fastighetens förbrukning. Överskottet säljs ut på nätet.

Norra Skåne skrev om projektet den 1 december 2016. Läs artikeln.

Vi har fortsatt vår satsning på produktion av grön el och installerat solceller på följande fastigheter:

 • 2018 – Byggaren 3, 101 paneler, yta 154 kvm, beräknad produktion ca 32 000 kWh/år
 • 2021 – Verkstaden 9, hus M4, 144 paneler, yta 266 kvm, beräknad produktion ca 55 000 kWh/år

Solel – så funkar det

Solceller omvandlar solljus till elektrisk ström med hjälp av kisel, ett av våra vanligaste grundämnen. Strömmen som produceras är likström.

Från solcellerna leds likströmmen via kablar till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, det är det som finns i våra eluttag.

Växelriktaren kopplas in i elcentralen och då har du ren el rakt in i din anläggning.

Om solcellerna producerar mer el än du förbrukar så kan överproduktionen säljas till elbolagen.

Produceras det mindre ström än du förbrukar så köper du resterande förbrukning från ett elbolag.