Jape Produkter AB

jape_stor

Jape Produkter AB hyr sina lokaler av HIBAB på Helsingborgsvägen 14 i Hässleholm. Deras affärsidé är att ta fram och marknadsföra produkter och helhetslösningar för ”sjuka” hus.
Företaget startades 1984 av Peter af Klinteberg som då hade arbetat med ”sjuka” hus i över 30 år. Japes samlade kunskaper är mycket stor och grunden i företaget är deras tekniska lösningar och egna framtagna produkter. Idag är man 14 medarbetare och omsätter ca 30 miljoner kronor.
Jape har varit hyresgäst hos HIBAB sedan 1995 och hyr 1000 m² produktionslokaler, 250 m² kontor och 500 m² kallager.
”Vi ser stora fördelar med att hyra våra lokaler av HIBAB några nackdelar ser vi inte” säger VD Claes af Klinteberg. ”Vi slipper stora egna investeringar och kan ha en långsiktig planering. Hibab är mycket lyhörda för våra idéer och några planer på att investera i egna lokaler finns ej ” fortsätter Claes.

www.jape.se

jape_liten

jape