Jape Produkter AB

Jape Produkter AB startades 1984 och är ett familjeföretag med 15 medarbetare och en omsättning på omkring 44 miljoner kronor. Verksamheten bygger på tekniska lösningar som erbjuder funktionella produkter för växande problem i och på fastigheter genom ett brett sortiment inom bekämpning av påväxt, rengöring och tillbehör för friska och sunda hus.

Sedan 1995 hyr Jape lokaler i HIBABs fastighet på Helsingborgsvägen 14 i Hässleholm. Genom åren har HIBAB kunnat tillmötesgå Japes behov av utökade lokaler. Idag fördelas 2410 m² på 1000 m² produktionslokaler, 290 m² kontors-/personalutrymmen och 1120 m² lagerlokaler.

”Vi har haft flera dialoger med HIBAB och jag upplever att förvaltaren är lyhörd, hanterar frågeställningarna bra och engagerat samt återkopplar snabbt på ett rakt och ärligt sätt” säger VD Pia af Klinteberg. ”Att vi har tillåtits att växa i anslutning till våra befintliga lokaler har varit en förutsättning för vår verksamhet och HIBAB har löst dessa behov i takt med företagets expansion”.

www.jape.se