Hässleholm

Fornbacken 4

Lastbrygga på fastigheten Tanken 9 i Hässleholm

Tanken 9 

Byggnad med butik och lager

Hässleholm 88:12

Tyringe_1

Tyringe 129:3

Magasinet 3, 13 D 

Ledig lokal i industrifastighet

Råkan 2

Garnisonen

Lybecker_1_web

Kasern Lybecker

sallerup_1

Kasern Sallerup

persedel_1

Persedelförråd 137-138

Enorma ytor – Stora möjligheter

På natursköna Garnisonen finns denna lager- och produktionsbyggnad som består av två stycken större byggnader, sammankopplade via ett skärmtak. Byggnaderna kan ses som två olika objekt. LÄS MER

Hovdala/Mölleröd

Här finns för tillfället inga lediga lokaler.

Smarta lokaler

HIBAB Företagspark hyr ut smarta lokaler som mycket enkelt anpassas efter de behov ditt företag har.

Genom att utnyttja byggnadens volym blir en expansion både yteffektiv och kostnadseffektiv. Verksamheten kan fortsätta även när behoven förändras. Allt är förberett redan vid projekteringen för att enkelt kunna tillfoga utrymmen när företaget behöver expandera.

Smarta lokaler bygger man inte ut. Man expanderar inom byggnaden efterhand som behoven uppstår.

Smarta Lokaler planeras på Tanken 9, Helsingborgsvägen 12-14 i Hässleholm.