Hässleholm

Fridhem 8

Magasinet 3, 13D

Magasinet 3, 13 D 

Råkan 2, annexet

Smarta Lokaler, Tanken 9

Stjärnfallet 1

Tanken 9 

Terminalen 1

Tyringe_1

Tyringe 129:3

Garnisonen

Lybecker_1_web

Kasern Lybecker

sallerup_1

Kasern Sallerup

persedel_1

Persedelförråd 137

Kontorsbyggnad By 16, fd. Vakten

By 16, fd. Vakten

Enorma ytor – Stora möjligheter

På natursköna Garnisonen finns denna lager- och produktionsbyggnad som består av två stycken större byggnader, sammankopplade via ett skärmtak. Byggnaderna kan ses som två olika objekt. LÄS MER

Hovdala/Mölleröd

Här finns för tillfället inga lediga lokaler.

Smarta lokaler

HIBAB Företagspark hyr ut smarta lokaler som mycket enkelt anpassas efter de behov ditt företag har.

Genom att utnyttja byggnadens volym blir en expansion både yteffektiv och kostnadseffektiv. Verksamheten kan fortsätta även när behoven förändras. Allt är förberett redan vid projekteringen för att enkelt kunna tillfoga utrymmen när företaget behöver expandera.

Smarta lokaler bygger man inte ut. Man expanderar inom byggnaden efterhand som behoven uppstår.

Marknadsföring Smarta Lokaler

Smarta Lokaler planeras på Tanken 9, Helsingborgsvägen 12-14 i Hässleholm.

Situationsplan Tanken 9