Integritetspolicy för HIBAB med dotterbolag – Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection Regulation, som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter.

Vad innebär den nya lagen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Hässleholms Industribyggnads AB hämtar vanligtvis uppgifterna direkt från dig som intressent/hyresgäst men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheters register eller andra privata och offentliga register.

Så använder Hässleholms Industribyggnads AB dina personuppgifter

Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i våra administrativa system för exempelvis hyresavisering, men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss från det att du söker lokal, när hyresförhållandet börjar samt så länge det pågår.

Vilka personuppgifter sparas?

Hässleholms Industribyggnads AB sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera dig och utföra våra skyldigheter mot dig som kund. Det kan vara uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress som vi behöver för att exempelvis kunna komma i kontakt med dig eller göra fakturautskick.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast de medarbetare på Hässleholms Industribyggnads AB som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är leverantören av vårt debiteringssystem. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det finns även andra lagar, t.ex. bokföringslagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.

Om du har frågor om hur Hässleholms Industribyggnads AB och Hässleholms kommun arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta Calle Alm, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel. 0451-26 70 00.

Personuppgiftsansvarig

Hässleholms Industribyggnads AB, org.nr 556075-1306 Tfn: 0451-26 72 23, e-post: hibab@hassleholm.se