Framtida projekt

Magasinet 3 – Förrådet

Tanken 9 – Smarta Lokaler

Visionsskiss för konceptet Smarta Lokaler

Verkstaden 6 – Mobilitetshubben

Visionsskiss