Pågående projekt

Hus M4 på Norra station

Terminalen 1 – ombyggnad industrilokaler

Fasadritning

Kommande projekt

Förrådet, 13D

Smarta Lokaler – Tanken 9

Visionsskiss för konceptet Smarta Lokaler