I ett före detta militärt område utvecklas området ”Garnisonen” till en levande del av staden Hässleholm, med bostäder och företag samt förskola och skola. Lugna omgivningar med närhet till rekreation och natur är tongivande för området.

Kasern Lybecker

Kasern Lybecker

Kasern Sallerup

Kasern Sallerup

By7_2

By. 7

Vakten

Stralsunds förskola

Stralsund

Persedelförråd 137-138

Persedelförråd 137-138