Stralsunds förskola

stralsund_4

Stralsunds förskola på Garnisonen i Hässleholm invigdes i maj 2010, efter att militära utbildningslokaler anpassats för två nya förskolor med omkring 100 barn. ”Vi var med i processen från början och kunde forma förskolan i samverkan med HIBAB”. Stora grönytor och skogen inpå knuten är en förutsättning för naturförskolan och en tillgång för den traditionella förskolan.

Förskolornas medvetna miljöarbete har resulterat i att verksamheten är certifierad enligt ”Grön flagg” och 2015 certifierade Hibab byggnaden enligt Miljöbyggnad Brons, som då blev kommunens första miljöbyggnad. Se intyget HÄR.

”HIBAB är lyhörda och omtänksamma och måna om att vi skall ha det bra. Vi trivs och har ett bra samarbete” avslutar Monika Åkesson, förskolechef.

stralsund_ute_liten

stralsund_hyresgast