Personal

Personalen på HIBAB

Maria Hesselbom, Lena Danielsson, Kent Johannesson, Anna Nilsson och Kristoffer Larsson

Styrelse

Fem personer från Hibabs styrelse med sjö och fält i bakgrunden

Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Lina Bengtsson, Joachim Fors och Anders Edwall. Frånvarande: Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt
 

Lina Bengtsson, ordförande
Maila Lina

Joachim Fors, vice ordförande

Organisationsplan

Organisationsplan

Ägardirektiv

Bolaget ska på marknaden till företag och andra tillhandahålla mark och lokaler med hög attraktionskraft. Detta kan ske genom försäljning eller upplåtelse. Bolaget får även äga annan mark eller andra lokaler om detta bedöms vara av intresse för ägaren.
Bolaget skall vara utvecklingsinriktat på så sätt att det i sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av kommunens vision att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.