Visselblåsning

Du som är eller har varit anställd hos Hässleholms Industribyggnads AB kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter via vår visselblåsarfunktion. Du som anmäler kan vara anonym.

Det här är vår visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom bolaget. Det kan vara något som gjorts felaktigt. Eller något som inte gjorts, men som skulle ha gjorts.

Din anmälan ska vara saklig och dina uppgifter korrekta.

Till anmälan – Visselblåsning – Hässleholms Industribyggnads AB

Så fungerar visselblåsarfunktionen

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till en granskningsgrupp med en rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning.

Du kan vara anonym

Om du vill vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller utredningsfunktionen.

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir alltid en allmän handling. Däremot är det inte säkert att den blir offentlig, det kan finnas uppgifter som skyddas av sekretess. Namnet på den som anmäler skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

När du kan använda visselblåsarfunktionen

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan till exempel handla om uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör bokföring, revision, mutor och ekonomisk brottslighet. Det kan också handla om andra allvarliga oegentligheter som handlar om människors liv och hälsa, till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

När du inte kan använda visselblåsarfunktionen

Felanmälan av exempelvis våra fastigheter och lokaler ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnar hyresgäster via HIBAB – Mina sidor och övriga via e-post till hibab@hassleholm.se

Om du som är anställd har klagomål som rör dina personliga förhållanden eller missnöje med din arbetssituation kan inte heller använda visselblåsarfunktionen. Kontakta din närmsta chef eller personalavdelningen.

Vem som kan använda visselblåsarfunktionen

Du som är eller har varit anställd på Hässleholms Industribyggnads AB, men även arbetssökande, praktikanter, uppdragstagare och företag som utför arbete åt oss.

Visselblåsning i Hässleholms kommun eller övriga kommunala bolag

Om din anmälan gäller Hässleholms kommun eller något av de andra kommunala bolagen kan du i stället använda deras visselblåsartjänster.

Visselblåsning – Hässleholms kommun

Visselblåsning – Hässlehem

Visselblåsning – Hässleholm Miljö

Visselblåsning – Hässleholms Fibernät AB

Övriga synpunkter och klagomål som rör Hässleholms kommun anmäls på denna sida:
Synpunkter och klagomål