Smarta Lokaler planeras på Tanken 9 i Hässleholm

HIBAB planerar att bygga och hyra ut Smarta Lokaler på fastigheten Tanken 9, Helsingborgsvägen 14 i Hässleholm. Smarta Lokaler har fått sitt namn eftersom de enkelt kan anpassas efter de behov ditt företag har.

Grunden är ett kallager där varje modul är 288 kvm med en fri takhöjd på 5,5m. Portmåtten är 4×4,8m med gångdörr. Genom att utnyttja byggnadens volym blir en expansion både yteffektiv och kostnadseffektiv. Verksamheten kan fortsätta även när behoven förändras. Allt är förberett redan vid projekteringen för att enkelt kunna tillfoga utrymmen när företaget behöver expandera. Smarta lokaler bygger man inte ut. Man expanderar inom byggnaden efterhand som behoven uppstår.

Fastigheten ligger väster om centrum och har nära till både riksväg 21, 23 och 24. Fastigheten omges av inhägnade asfalterade ytor.

Visionsskiss för konceptet Smarta Lokaler