Fridhem 8

Detta är ett f.d. militärsjukhus som tillhörde T4-regementet. 1991 byggdes det om till förskola och idag drivs här två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.