norrastation_1

Affärsidé - som utvecklingsbolag skall Hibab skapa affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun.

Mission - vi skapar utveckling och ger näringslivet möjlighet att etablera sig och växa i Hässleholms kommun.