Smarta lokaler i Hässleholm eller Hässleholms kommun?

HIBAB Företagspark hyr ut smarta lokaler som mycket enkelt anpassas efter de behov ditt företag har.

Genom att utnyttja byggnadens volym blir en expansion både yteffektiv och kostnadseffektiv.

Verksamheten kan fortsätta även när behoven förändras. Allt är förberett redan vid projekteringen för att enkelt kunna tillfoga utrymmen när företaget behöver expandera.

Smarta lokaler bygger man inte ut. Man expanderar inom byggnaden efterhand som behoven uppstår.