Flygfoto över industrifastighet med lediga lokaler i Hässleholm Flygfoto över industrifastighet med lediga lokaler i Hässleholm Industrifastigheten Tanken 9 i kvällsbelysning Industrifastighet med kontor i kvällsbelysning Lastbrygga på fastigheten Tanken 9 i Hässleholm

 

Terminal på Helsingborgsvägen i Hässleholm

Terminal med kontor och personalutrymmen, ca 2000 kvm.
Lastbrygga (höjd 130 cm) med manuella och motordrivna takskjutportar samt lastbrygga (höjd 50 cm) med skärmtak och motordrivna takskjutportar.

Bra läge väster om centrum, i nära anslutning till riksväg 21, 23 och 24.
Hela fastigheten är inhägnad med låsbar grind vid in- och utfart.

Stora asfalterade ytor utgör merparten av den obebyggda fastighetsytan.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Adressen är Helsingborgsvägen 14.