Råkan 2, Annexet

Lokalen består av ca 140 kvm kontor, WC och duschutrymmen.

Det finns ett renoveringsbehov och därav en möjlighet att anpassa ytorna efter kundens önskemål.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ledig lokal i industrifastighet Ledig lokal i industrifastighet Skärmtak över entréer till industrilokal