Fridhem 8

Detta är ett f.d. militärsjukhus som tillhörde T4-regementet. 1991 byggdes det om till förskola och idag drivs här två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

2019 totalrenoverades byggnaden invändigt och ny hiss installerades 2020.

Fr.o.m. 2023-01-01 är byggnaden hyresledig.