Mölleröds Kungsgård

Mölleröds Kungsgård ligger intill Mölleröds slottsruin med anor från 1580-talet.

Under Skånska kriget brändes slottet och delar av gården ner (1678) och idag är det bara en av gårdens uthuslängor som finns bevarad sedan 1600-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet och gården beboddes och brukades fram till 1950-talet. Därefter tog militären över och idag ägs och förvaltas byggnaderna av HIBAB.