Göingebygdens Biologiska Förening

Göingebygdens Biologiska Förening grundades 1949 och erbjuder en respektingivande spetskompetens inom flera områden bland sina 900 medlemmar – något som gör att de ofta konsulteras vid bland annat remissvar. Föreningen vill medverka till att fler upptäcker det vackra i naturen och att myndigheter och företag beaktar natur- och miljövård i sina beslut. Det övergripande syftet med föreningen är ”att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor”.

Den omfattande verksamheten är uppdelad på fem temagrupper (flora, fåglar, småkryp, foto och familjegruppen) med olika aktiviteter, till stor del förlagda till Hovdala och Mölleröds naturområden. ”Vi är glada att vi har tillgång till dessa fantastiska naturområden, där stor variation gynnar olika intresseinriktningar” berättar Leif Nordin, ordförande i föreningen.

Samarbetet med HIBAB är mycket bra. ”Vi brukar träffas ett par gånger om året. Vi har samsyn på det mesta och upplever att de verkligen lyssnar på oss” avslutar Leif.

www.gbfnatur.se