Välkommen till Hovdala Hundslinga

Hibab har i samarbete med Hässleholms kommun, region Skåne och hundpsykolog Charlotte Swanstein utformat en 6 km lång aktivitetsslinga för hundar.

Slingan följer delar av Skåneleden/Finjasjöleden och går bl.a. genom Dalleröd, ett mycket vackert område med ädellövskog och fuktig sumpskog med ett flertal orörda små skogsbäckar. Ett antal pedagogiska skyltar har satts upp utmed slingans sträckning där du kan träna tillsammans med din hund efter de naturliga inslag som platsen erbjuder. Här får du och din hund möjlighet att göra av med energi i samklang med naturen.

Av hänsyn till djur- och fågelliv på Hovdala, och i synnerhet i Dalleröds skogsområde, ska du ha din hund kopplad på din vandring. För att öka möjligheten att få röra sig fritt och ha lite hopp och lek finns det ett större hundhägn vid Finjasjöns södra strand, den så kallade Guldkusten.

Vill man korta ner rundan finns möjligheten att ta genvägen, se kartan.

Välkommen till en lekfull promenad!

ren_karta

Ladda ner kartan som PDF här: Karta Hundslingan