Ombyggnad av by 137 till arkiv och hjälpmedelscentral

Byggnad 137 på Garnisonen kommer att byggas om till kommunarkiv och hjälpmedelscentral under 2024.