Industrilokal på Läreda industriområde

Denna byggnad är en del av en industrifastighet längst ut på Läreda industriområde, nära riksväg 23 och 21. Byggnaden är 1545 kvm och består av en industrilokal samt personalutrymmen med kök och toalett. Invändig takhöjd är 5,7 – 6,5 m och här finns 4 st manuella takskjutportar.
Portar norra gaveln: 1 st h=4500 x b=4050 och 1 st h=4500 x b=3450.
Port västra långsidan: 1 st h=4470 x b=3500.
Port södra gaveln: 1 st h=4500 x b=4050.

Adressen är Industrigatan 28.