Hovdala Trädhus

Trädhuset uppfördes under våren och sommaren 2006 och står i en skogssluttning på Hovdala naturområde, nära Hovdala slott. Det är byggt i trä och glas och bärs upp av smäckra stålpelare.

Byggnaden utgörs av tre delar: en entrédel, en allmän del och en konferensdel. Entrésidan är sluten och smälter in bland grönskan. När man kommit in öppnar rummen upp sig inför den fantastiska utsikten över Finjasjön och Hovdala naturområde. Den allmänna delen är placerad så att man får fri utsikt över sjön medan konferensdelen ligger lite mer indragen bland träden. Ute på trädäcket sitter man 5 meter upp i luften bland trädstammarna med trädkronorna som tak. På kvällen belyses träden av spotlights infällda i trädäcket.

Hovdala naturområde, som tidigare var ett stort militärt övningsfält, utvecklas nu till ett av Skånes större besöksområden med olika leder för den som vill vandra, rida eller cykla.

Vår ambition är att hyra ut byggnaden till någon form av verksamhet som gynnar besöksnäringen och att huset fortsatt ska hållas öppet för allmänheten.

Lokalen är hyresledig fr.o.m. 2021-09-01.

Yta: 425 kvm

Uppvärmning: luft/luft-värmepump

Vatten från egen brunn.

Objektet kan ej nyttjas som bostad eller för övernattning.