Lagerlokal på Enhörningsvägen 6 i Hässleholm

Lokalen består av 216 kvm lager.

Två vikportar med gångdörr och en fri takhöjd på ca. 3,6 meter.

Ingående markytor är asfalterade och området är inhägnat, in- och utfart sker genom låsbar körgrind.