OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magasinet 3, ”Förrådet”, Väpnaregatan 13D i Hässleholm

Denna gamla förrådsbyggnad uppfördes åt militären på 1920-talet. Utmed östra långsidan gjordes en tillbyggnad på 1990-talet. Adressen är Väpnaregatan 13 D.

Styrelsen har beslutat att huset ska bevaras långsiktigt. I bildspelet nedan presenteras ett förslag till framtida utveckling.