Butikslokal på Kommendörsgatan 11 i Hässleholm

Byggnaden är uppförd 1991 samt renoverad och tillbyggd 2011. Ett takbyte utfördes 2017.

Lokalytan är 1430 kvm varav 310 kvm lager.