Detta är ett f.d. stridsvagnsgarage byggt 1953. Byggnaden är på ca 1000 kvm och har 8st portar med måtten h=4,2 m och b=4,5 m. Golvytan är belagd med gatsten som fogats med asfaltsklister. Området är inhägnat och asfalterat, in- och utfart sker genom en låsbar grind.