hammarmolledamm

Hammarmölledamm ligger vackert på Hovdala naturområde. Flera vandringsleder passerar dammen, däribland Dammslingan, som tar dig från Hovdala slott upp runt dammen och tillbaka igen.

I anslutning till dammen fanns fram till 1800-talet en mjölmölla. Fram till februari 2022 fanns här ett vattenkraftverk som arrenderas av ett mindre kraftbolag. Kraftstationen producerade årligen ca 1 miljon kWh. Från dammen är det en fallhöjd på 24 m.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2022-02-10 att anläggningen och verksamheten vid vattenkraftverket inte omfattas av urminnes hävd, samt avslog yrkandet om lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning.

Mark- och miljödomstolen har 2024-05-23 beslutat att Hammarmölledamm ska rivas.

Här kan ni läsa domen, miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen i sin helhet.