Verkstaden 6 – Disponentvillan

I juni 2023 flyttade vi vår verksamhet hit, till Kaptensgatan 2 i Hässleholm.

Huset är byggt 1930 som kontor och bostad åt disponenten vid Hässleholms Bryggeri.