Stjärnfallet 1

Detta är en industrifastighet som 1978 byggdes för bilförsäljning och service/reparation av bilar. I dag är det blandad verksamhet i huset och utöver bil- och husvagnsreparatör finns här också bl.a. försäljning av kakel och klinker.

I november 2012 installerade vi en solcellsanläggning på fastigheten. Anläggningen har producerat ca 6 500 kWh/år vilket motsvarar fastighetens årsförbrukning av fastighetsel, d.v.s. ytterbelysning och driftsel. I slutet av 2016 byggdes anläggningen ut med ytterligare 373 paneler och består nu av 403 paneler på en total yta om 655 kvm. Här produceras idag ca 100 000 kWh grön el per år.

Under 2022 certifierades fastigheten enligt Miljöbyggnad iDrift SILVER.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Det omfattar fem områden; inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Mer inforrmation finns här: Vad är Miljöbyggnad iDrift? – Sweden Green Building Council (sgbc.se)

Här finns bra kommunikationer och parkeringsmöjligheter, adressen är Stjärnfallsvägen 1.

Besök HIBAB på Blocket HÄR