Fornbacken 4

Kontorslokaler i kontorsbyggnad uppförd 1940 och ombyggd år 2000, ca 670 m².

Adressen är Esplanadgatan 9.