Tyringe 129:3

Denna gamla kulturbyggnad, och tidigare järnvägsstation, uppfördes 1912 i samband med att tågtrafiken utökades.

1972 upphörde persontrafiken och några år senare också godstrafiken. Huset förföll, men hyrdes senare ut som bostad. Den sista hyresgästen vräktes på grund av sanitära skäl och det gamla stationshuset var nära att rivas.

Men så blev det inte. Huset räddades och 1992 flyttade biblioteket in. Samma år började tågen åter stanna i Tyringe.

Idag finns, förutom Tyringe bibliotek, också Studieförbundet Vuxenskolan samt en mindre vänthall i byggnaden. Huset har blivit en samlingslokal för många Tyringebor och är den största biblioteksfilialen i kommunen.