Här är det Allemansrätten som gäller, se mer information här: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Taltning/