Verkstaden 6 – Mobilitetshubben

Här planeras en miljöcertifierad byggnad med p-däck i två plan samt kontorslokaler i två plan.

Konstruktionen bygger på hållbara material som grön betong i parkeringsdelen, träkonstruktion i kontorsdelen och ett grönt yttertak.

Fokus ligger på tillgänglighet, mobilitet och hållbart resande – här ska du enkelt kunna angöra när du reser kollektivt, med bil, cykel eller el-scooter.