Personal

Marcus Dalén, Maria Hesselbom, Kent Johannesson, Lena Danielsson, Tommy Bengtsson

Styrelse

Lars Johnsson, Lars Olsson, Lars Klees, Joachim Fors, Mikael Andersson, 
Camilla Nordström, Lena Svensson, Lena Wallentheim

Lars Johnsson, ordförande
lars.johnsson@hassleholm.se

Mikael Andersson, vice ordförande

Organisationsplan

Ägardirektiv

Bolaget ska på marknaden till företag och andra tillhandahålla mark och lokaler med hög attraktionskraft. Detta kan ske genom försäljning eller upplåtelse. Bolaget får även äga annan mark eller andra lokaler om detta bedöms vara av intresse för ägaren.
Bolaget skall vara utvecklingsinriktat på så sätt att det i sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av kommunens vision att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.