postnord_liten

Nu kan vi äntligen erbjuda våra kunder gröna hyresavtal!

Vi använder oss av Fastighetsägarnas avtalsmallar och de har tagit fram en mall med focus på miljö och hållbarhet.

Ett grönt hyresavtal skapas genom att man tecknar en grön bilaga till sitt lokalhyreskontrakt. Den gröna bilagan beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Det tydliggör vilka åtaganden hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska miljöpåverkan från hyresfastighetens lokaler.

Fördelar med ett Grönt Hyresavtal:

• Investerar i värdeskapande miljöarbete

• Stärker varumärket

• Ökar produktiviteten på arbetsplatsen

• Ökar lönsamheten

Hos Fastighetsägarna kan du läsa mer om Grönt Hyresavtal.