Havremagasinet

I början av 1900-talet byggdes på order av regeringen fyra likadana magasin, varav ett i Hässleholm. Här togs huset i bruk år 1920. Från början var detta ett hus byggt just för lagring av havre. Man försåg alla hästar på regementena i Skåne, Halland, Blekinge och Småland med havre, samt manskapen med bröd.

När hästarna försvann från det militära försvann också havren. Magasinet blev då ett mer allmänt förråd för militären men också för andra statliga verksamheter. Förrådsverksamheten i Havremagasinet upphörde 1986.

Hibab köpte huset 2002 med uppdraget att göra miljön levande igen, men det dröjde ända till 2014 innan kommunens IT-avdelning bestämde sig för att flytta in på plan två. Efter det fick fler upp ögonen för det vackra huset och 2016-2017 genomgick hela huset en totalrenovering för att skapa moderna kontor åt kommunala verksamheter. I huset finns nu Barn- och utbildningsförvaltningen, Hässleholms Fritid och kommunens IT-avdelning.

Läs om husets historia i ”Havremagasinet – en väl bevarad historia”.