Fastigheten är anpassad för forskningsverksamhet och idag bedrivs här arbetsmiljöforskning om bl.a. icocyanater. Adressen är Esplanadgatan 9.